Esti pe pagina: Acasa › Lemn mort › Lemn mort

Lemn mort

Dead wood gives life to the forest

                                                                                                                                    Abstract

              

Dead wood represents the most rich habitat in a healthy forest" says Keith Kirby, expert in forests at "English Nature". The very old trees, dead ones, the trunks and fallen branches ensure a shelter and food sourse for birds,bats and other mammals. Also, dead wood is important for insects, mushrooms and lichens.

Talking about dead wood, we don't refer at only one habitat, but hundreds of microhabitats populated by thousands of different species.therefore, the harvesting of rottening wood. It is an indicator in what regards the "naturality" of forestier ecosistems and a mark for the classification of the natural forests in Europe.    

 Sometimes, the remainings of trees take curious forms, similar to fairy-tales, increasing the charm of the forest.


LEMNUL MORT DĂ VIAŢĂ PĂDURII

"Lemnul mort reprezintă cel mai bogat habitat într-o pădure saănătoasă”, spune Keith Kirby, expert în păduri la "English Nature”. Arborii foarte bătrâni, arborii morţi, trunchiurile şi ramurile căzute la sol asigură adăpost şi sursă de hrană pentru păsări, lilieci şi alte mamifere. De asemenea, lemnul mort este important pentru insecte (mai ales pentru gândaci), ciuperci şi licheni.


Lemnul mort îndeplineşte mai multe funcţii:

● stabilizează pădurile (ajută la consolidarea pantelor, stabilitatea suprafeţelor, diminuează efectul de eroziune al ploie mai multe i şi furtunilor asupra solului;

● susţine productivitatea pădurii (seminţele unor specii de arbori germinează pe buştenii căzuţi, în curs de putrezire);

● asigură hrană şi adăpost (mii de specii ajută la descompunerea lemnului - consumatorii de lemn atrag prădatori şi/sau animale care folosesc lemnul ca adapost, de exemplu: ciocănitoarea, bufniţa, muscarii, ţicleanii, cojoaicele, piţigoii, unele specii de lilieci, ursul);

● stochează carbon;STADIILE FINALE DIN CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI ARBORE
Vorbind despre lemnul mort, nu ne referim la un singur habitat, ci la zeci de microhabitate populate de mii de specii diferite. De aceea, recoltarea lemnului în curs de putrezire constituie un pericol care ameninţă o treime din speciile pe cale de dispariţie. Lemnul mort asigură funcţionarea întregului ecosistem forestier. El este un indicator în ceea ce priveşte gradul de "naturalitate al ecosistemelor forestiere. Este element de reper pentru clasificarea pădurilor naturale din Europa. Cantitatea de lemn mort dintr-o pădure este legată de factorii naturali, istoricul pădurii, catastrofe naturale (de exemplu: furtuni, avalanşe).

Uneori, rămăşiţele arborilor iau forme curioase, parcă desprinse din poveste, sporind astfel farmecul pădurii.
fd