Esti pe pagina: Acasa › Padurile de conifere › Padurile de conifere

Padurile de conifere

Binecuvântată este ţara care deţine încă păduri neafectate de activitatea umană, păduri virgine ce sugerează eternitatea. Deşi relativ săracă în suprafeţe forestiere (circa 26,5%), circa 5% din patrimoniul forestier al României este reprezentat de păduri virgine şi cvasivirgine.

Pădurile de conifere sunt specifice în Emisfera Nordică la latitudini mai mari de 55°, unde poartă numele de taigaşi în regiunile muntoase din climatul temperat. În România au o distribuţie insulară, impusă de frafmentarea reliefului şi de altitudine. Limita superioară a etajului coniferelor variază între 1600 şi 1800 m, în funcţie de latitudine şi de factorii de mediu locali.

Speciile de conifere dominante sunt: molid (Picea abies), brad (Abies alba), pinul roşu (Pinus sylvestris), pinul negru (Pinus nigra), zâmbrul (Pinus cembra), şi zada (Larix decidua).


Pădurile de molid (molidişuri) acoperă, în Carpaţii Româneşti, o fâşie situată la altitudini de 1200-1800 m. Climatul favorabil molidului are temperaturi medii anuale de 3-5 grd C şi precipitaţii de 800-1300 mm anual, luminozitate slabă. În amestec cu specii de foioase, pe versanţii umbriţi şi pe văile înguste unde sunt frecvente inversiunile de temperatură şi umiditatea, molidul poate fi întâlnit şi la altitudini de 600 m. Creşte în asociaţii vegetale cu fag, mesteacăn, paltin de pădure. Etajul inferior al pădurile de conifere este sarac în arbori de talie mică şi arbuşti. La lizieră şi în poieni sunt arbuşti de afin, merişor, zmeur, coacăz de munte, ciuperci, muşchi, licheni (mătreaţa bradului), ferigă.

Fauna specifică cuprinde omida molidului,ciocănitoare,piţigoi de brădet, forfecuţă, mierlă, cocoş de munte (Tetrao urogallus), acvila de munte (Aquila chrysaetos) şoarece vărgat, viperă (Vipera berus) veveriţa comună (Sciurus vulgaris), jder, râs (Lynx lynx), cerb lopătar (Dama dama), urs brun (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes).

Haina vegetală a munţilor, formată din conifere, produce o cantitate mare de oxigen şi secretă substanţe care distrug bacteriile patogene. Peisajul şi proprietăţiile deosebite ale acestor păduri sunt valorificate turistic şi medical.