Esti pe pagina: Acasa › Arhiva Proiecte › Arhive Proiecte

Arhiva Proiecte

2011

TITLUL PROIECTULUI:
"JUNIOR RANGER IN PERCUL NATURAL GRADISTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA”

FINANŢATOR: Fundatia pentru Parteneriat - Mercurea Ciuc şi MOL Romania

VALOARE PROIECT (aprobata)
: 22.492,92 lei (din care: 17.833,92 lei - 79,29% din partea Fundatiei pentru Parteneriat si 4.659,00 lei - 20,715% din partea CSM Hunedoara)

PERIOADA: 4.04.2011 – 15.10.2011

Ideeade a realiza implica comunitatile rurale din Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina in activitatile de management a ariei naturale protejate a pornit din randul membrilor CSM Hunedoara inca din anul 2006. Fiind iubitori de munte, am străbătut cărările batrânului Şureanu călcând pe urmele strămoşilor noştrii daci. Astfel am cercetat peşterile, am luat contact cu istoria, am cunoscut oamenii locului şi viaţa lor.
In urma discutiilor cu reprezentantii institutiilor scolare din comunele Baru, Pui, Bosorod, cu reprezentantii administratiei parcului si ai ISJ Hunedoara, am gasit modul de a participa la educatia copiilor si tinerilor cu privire la importanta padurilor in contextul"Anului International al padurii" Scopul proiectului: Informarea a 300 elevi din 3 comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina, din care 15 vor fi formati în sistem junior ranger timp de 7 luni, pentru a susţine activităţile de management ale habitatelor forestiere din aria protejată.
Obiectivele proiectului:
1. Informarea a 300 de elevi din 3 comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina, cu privire la importanţa habitatelor forestiere
2. Formarea deprinderilor de orientare în habitate forestiere cu ajutorul hărţilor şi al instrumentelor, pentru cei 300 de elevi din 3 comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina
3. Formarea în sistem Junior ranger a 15 tineri din 3 comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina pentru susţinerea activităţilor de management ale ariei naturale
4. Creşterea cu 20% a gradului de conştientizare a 2300 persoane (elevi, populaţie locală, turişti) cu privire la importanţa habitatului forestier pentru biodiversitate şi indentitate locală.
300 elevi de 12-15 ani, din 3 comune de pe teritoriul Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina.
Grup ţintă:300 de elevi din 3 comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina.Beneficiari:Estimăm pentru anul 2011, încă 2300 beneficiari ai proiectului (localnici, autorităţi şi ONG-uri locale, cadre didactice, turişti) Activitati:informarea cu privire la importanţa ariei protejate, a habitatelor forestiere şi a lemnului mort, formarea deprinderilor de orientare în habitatele forestiere cu ajutorul hărţilor şi a instrumentelor, amenajarea unei poteci tematice pe tema „Habitatul forestier”, conştientizare turişti, ecologizare, întâlnire tematică – „Junior ranger vă invită să cunoaşteţi PNGM-C”
Rezultatele proiectului:creşterea cu 20% a gradului de informare a 300 elevi despre habitatele forestier/lemnul mort, 300 de elevi cu abilităţi practice de utilizare a hărţii, orientare cu busola şi GPS-ul, 15 elevi formaţi ca Junior Ranger, 3 noi surse de informare despre importanţa habitatelor forestiere/lemn mort (1 DVD educativ, 1 site, 1 potecă tematică), alte 2000 persoane informate direct sau indirect.

2010


„INFORMARE - COMUNICARE - CONSTIENTIZARE" - program adresat tinerilor din Municipiul Hunedoara


Finanţator:Consiliul Local al Municipiului Hunedoara

Proiect:conform contractului Nr 37/27.05.2010

Perioada de derulare: 1.06.2010 – 30.10.2010

Valoare proiect: 9733.98 din care: 8733,98 lei (de la finanţator); 1000 lei cofinantare CSM Hunedoara

Scopulproiectului este:Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii
Metodeleutilizate se bazeaza pe apelul transferul de experienţă, învăţare prin descoperire, articipare publică.
Grupul ţintăeste format din sunt 46 tineri (37 de elevi şi 9 profesori) cu vârsta între 13 -35 ani, din Municipiul Hunedoara, care beneficiază de 3 cursuri de formare. Tinerii fac parte din 3 asociaţii nonprofit din Municipiul Hunedoara (APAC, Multum im Parvo şi Legături

Activităţileproiectului se derulează în cadrul Municipiului Hunedoara:
1. Promovarea proiectului finanţat de Primăria Municipiului Hunedoara
2. Selectarea tinerilor particianţi în proiect
3. Organizarea şi derularea sesiunilor de informare
In a doua parte a lunii septembrie fost organizată câte o sesiune de informare în fiecare asociaţie parteneră şi în şcolile în care se află beneficiarii acestora, cu tematica: Rolul asociaţiilor de tineret în societatea civilă – Posibilităţi de implicare a tinerilor – Foruri naţionale şi judeţene de tineret.
4. Organizarea şi derularea trainingurilor Cursurile au avut următoarea tematică: „Personalitatea liderului”, Scrierea proiectelor de finanţare din fonduri nerambursabile”, (cursuri destinate tinerilor liceeni) „Manager de proiect” (curs destinat doar liderilor adulţi din asociaţii - 13 persoane, dintre care 9 dinasociaţiile pertenere şi 4 din CSM Hunedoara).
5. Organizarea şi derularea de activităţi proprii în fiecare asociaţie
Pentru organizarea activităţilor a fost necesară alocarea unei perioade de 2- 3 săptamâni. Fiecare asociaţie beneficiază de consiliere în această perioadă. Echipa însărcinată cu derularea acestei activităţi a fost alcătuită din 4 membrii CSM: Soincean Mihaela, Soincean Adrian, Diconi Amalia şi Nicola Iuliana. Fiecare activitate a asociaţiior partenere a fost susţinută şi consiliată de câte 2 membrii CSM.
„O zi de maraton”
- Organizator: Asociaţia „APAC” din Colegiul Naţional Traian Lalescu (15 tineri din clasele de liceu
şi 3 cadre didactice: Fodor Oana, Dan Sorina, Toldea Liliana)
- Invitaţi: 30 de elevi şi profesori din cele 2 asociaţii şcolare parteneri
- Grup ţintă: 200 de tineri din clasele V-VIII din Colegiul Naţional Traian Lalescu
- Beneficiari: 1300 de locuitori ai Municipiului Hunedoara (elevi, părinţi, profesori)
- Scop: O mai bună relaţionare între elevii din clasele V-VIII din CN Traian Lalescu
Activitatea s-a derulat în data de 22.10.2010, între orele 11,30 şi14,30, în Parcul Corvin din Municipiul Hunedoara. Cei 200 de tineri participanţi au fost implicaţi în probe de concurs dinamice. Fiecare clasă şi-a desemnat reprezentanţii pentru cel 10 probe, de la alergatul în saci şi mimă la întrebări haioase. Premiul competiţiei a fost o mascotă de paie ce va însoţi zi de zi, în acest an şcolar, elevii clasei a VIII-a A (câştigătorii).
- Mediatizare: posturile de radio din Hunedoara Unison şi Radio Color, postul de televiziune Antena 1
Deva, site-ul www.speo-csm.ro
„Astăzi suntetm ... de groază!”
- Organizator: Asociaţia „Legături Noi” din Colegiul Tehnic Matei Corvin – fosta Şcoală Gen 6, prin 12 tineri din clasele V-VIII şi 2 cadre didactice - Alexandru Mioara şi Ivanik Iri
- Invitaţi: 24 de elevi şi profesori din cele 2 asociaţii şcolare parteneri
- Grup ţintă: 150 de tineri din clasele V-VIII din Colegiul Tehic Matei Corvin (fosta Şc. Gen. Nr. 6)
- Beneficiari: 800 de locuitori ai Municipiului Hunedoara (elevi şi părinţi, profesori)
- Scop: O mai bună relaţionare între elevii claselor V-VIII din Colegiul Tehic Matei Corvin
Activitatea a reprezentat sărbătorirea în stil româno-american a venirii toamnei. S-a derulat în data de 30.10.2010, între orele 9,30 şi 13,00 în incinta şcolii. Cei 150 de tineri au participat la o paradă a măştilor şi a costumelor, la concursuri cu probe hazlii: pictură pe baloane, vorbeşte daca poţi, catrene impuse, sculptură în dovleci, concurs de creaţie literară. Cu toţii au primit diplome iar din roadele toamnei au fost premiaţi cu mere de aur şi mere de argint.
- La eveniment au participat indirect şi elevii din clasele I-IV, cele mai interesante creaţii ale lor fiind expuse intr-o galerie intitulată „Felicitarea pe care aşi vrea să o primesc de Hallowen”
- Mediatizare: postul Radio Color Hunedoara (1.11.2010), site-ului www.speo-csm.ro
„Balul boboceilor”
- Organizator: Asociaţia „Multum im Parvo” din Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara
- Invitaţi: 24 de elevi şi profesori din cele 2 asociaţii şcolare parteneri
- Grup ţintă: 150 de tineri din clasele V-VIII din Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara (inclusiv fosta
Şc Gen 5 alipită)
- Beneficiari: 800 de locuitori ai Municipiului Hunedoara (elevi şi părinţi, profesori)
- Scop: O mai bună relaţionare între elevii claselor V-VIII din Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara
Tinerii din clasele V-VIII au fost antrenaţi în activităţi specifice vârstei lor, sub formă de joc, concurs, probe de aptitudini. „Balul Boboceilor” s-a derulat în data de 5.11.2010, deoarece celelalte weekend-uri au fost ocupate de activitţile asociaţiilor partenere sau de alte activităţi scolare. Cu toţii au primit diplôme de «bobocei». Originalitatea acţiunii a constat în modul de socializare al tinerilor. Pe baza confirmării participării la activitate, aceştia au fost grupaţi pe echipe, fiecare echipă având alcătuire mixtă (fete şi băieţi din clase diferite, de la nivele diferite). S-a urmărit includerea în program a tuturor particianţilor, inclusiv a 2 copii cu cerinţe educative speciale.
- Mediatizare: site-ului www.speo-csm.ro)

Parteneri: Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Centrul Local Hunedoara

Rezultate:

- 46 de tineri din 3 noi asociaţii hunedorene formaţi în cadrul proiectului pentru activităţi în cadrul ONG-urilor

- 3 activităţi proprii realizate de fiecare grup de lucru din cele 3 asociaţii partenere

- cca. 2900 de beneficiari ai proiectului

- 3 drafturi de propuneri de finanţare elaborate în cadrul proiectului, câte una pentru fiecare asociaţie parteneră„FOCUS NATURA”


Finanţator: Consiliul Local al Municipiului Hunedoara

Proiect: conform contractului Nr 37/27.05.2010

Perioada de derulare: 1.06.2010 – 30.10.2010

Valoare proiect: 9733.98 din care: 8733,98 lei (de la finanţator); 1000 lei cofinantare CSM Hunedoara

Scopulproiectului este:sensibilizarea a 10% din populaţia oraşului Hunedoara cu privire al importanţa protecţiei naturii.
Metodele utilizate se bazeaza pe apelul la sentimente, crearea starilor emotionale pozitive, descoperirea naturii prin intermediul artelor vizuale.
Beneficiariidirecti sunt 23 tineri cu vârsta între 13 -17 ani, din Municipiul Hunedoara. Acestia vor participa, pe perioada verii, la un curs de fotografie la care vor invata sa "vada" natura prin obiectivul aparatului de fotografiat.
Activităţileproiectului se derulează în cadrul Municipiului Hunedoara (vizează mediul urban) şi în apropierea acestuia (vizează mediul rural şi mediul natural). Acestea cuprind:

1. Participarea a 23 de tineri la un curs de fotografie intitulat „Natura văzută prin obiectivul aparatului de filmat” - Cursul s-a bucurat de o deosebita apreciere, avand mai multi participanti decat ne-am asteptat;

2. Participarea a19 de tineri la o tabără de fotografie de 5 zile în Munţii Şureanu, sat Cioclovina (în intervalul iunie-august 2010);

3. Prezentarea fotografiilor tinerilor în cadrul unei expoziţii, în care se vor promova bunele practici în natură, va fi prezentat un film al taberei şi alte materiale audio-vizuale realizate de tineri (luna octombrie 2010).
Parteneri: Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Centrul Local Hunedoara

Pentru bunul mers al proiectului, CSM Hunedoara asigură echipamentul necesar (laptop închiriat, videoroiector, ecran de proiecţie, imprimantă, autoturismul asociaţieipentru transport local, închiriere mijloc de transport pentru deplasarea în tabără, tricouri personalizate pentru organizatori şi participanţi, consumabile, imprimarea fotografiilor, amenajarea expoziţiei)

Rezultate:19 tineri din cei 23 inscrişie iniţial au finalizat proiectul

- 19 tineri au deprins noţiuni de tehnică fotografică

- 19 tineri ştiu să amenajeze o exoziţie de fotografie

- 93 de fotografii personale expuse

-peste 500 de vizitatori ai expoziţiei de fotografie în 4 zile lucrătorare

-1material filmat realitat în cadrul proiectului

- 1 ştire TV despre proiect

- 80 de DVD-uri personalizate realizate în cadrul proiectului cu scop de informare a publicului larg despre importanţa protecţei mediului

- cca 5000 locuitori ai Municipiului Hunedoara in în cadrul proiectului prin intermediul expozţiei de fotografie şi a DVD-urilor distribuite2009

A. Proiecte proprii

 

TITLUL PROIECTULUI:"SUSŢINEREA TINERILOR DIN COMUNA BOŞOROD, JUDEŢUL HUNEDOARA, PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ” FINANŢATOR: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Hunedoara
VALOARE PROIECT: eligibil – 25873; neeligibil – 1500 lei
PERIOADA: 24.10 – 7.12.2009

Ideeade a realiza o prezentare a Comunei Boşorod în format audio-vizual a aparţinut membrilor Clubului Sporturilor Montane Hunedoara. Iubitori de munte, am străbătut cărările batrânului Şureanu călcând pe urmele strămoşilor noştrii daci. Astfel am cercetat peşterile, am luat contact cu istoria, am cunoscut oamenii locului şi viaţa lor.
Toate aceste valori constituie pentru boşorogani nu numai o mândrie a apartenenţei lor la neam, ci şi un tezaur pentru dezvoltarea economică a comunei.
De aceea am alcătuit o echipă de tineri cu care am identificat resursele locale ce pot fi valorificate durabil – peisajul, peşterile, tradiţiile şi obiceiurile, obiectivele istorice şi arheologice.
Activităţi- în cadrul comunei: brain-storming pentru identificarea a 2 resurse locale cu potenţial de valorificare durabilă; ieşiri în teren pentru filmari, fografii, repetiţii de dansuri, prelucrare imagini foto-video, realizarea produselor de promovare turistică
- schimb de experienţă în Comuna Şuncuiuş, din nordul Munţilor Apuseni.
Grup ţintă: 30 de tineri din Comuna Boşorod, Judeţul Hunedoara
Rezultate: - O echipă de 30 de tineri inimoşi, dornici să contribuie la dezvotarea comunei în care locuiesc, prin promovarea patrimoniului local
- Identificarea resurselor locale care pot contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţii
- Cunoştinţe de tehnică fotografică pentru membrii echipei de proiect
- Realizarea a două produse de promovare a resurselor turistice identificate: un pliant şi un DVD multimedia - intitulat "Comuna Boşorod – Istorie, Cultură, Natură”.
- Cca. 3000 de tineri informaţi prin diseminarea rezultatelor proiectului şi distribuirea materialelor de promovare

Echipa de proiect: Clubul Sporturilor Montane Hunedoara www.speo-csm.ro
Sopincean Mihaela Sanda – preşedinte Clubului Sporturilor Montane Hunedoara, responsabil proiect - text DVD
Sopincean Adrian Cristian – vicepreşedinte CSM - filmări, fotografie
Gherman Laurian – filmări, montaj, fotografie
Diconi Daniel, Marian Tiberiu, Marcu Răzvan, Stan Cosmin, Sopincean Ioana, Perlik Romeo – lumini şi figuraţie

Echipa de proiect - Grup ţintă:
Tineri din satul Boşorod: Grecu Roxana, Crintoaie Andreea, Grecu Iuliana Alexandra, Toncea Alexandru, Dani Oana, Popovici Alexandra, Gruescu Roxana, Dani Srgiu, Crintoaie Petrişor, Popovicu Alexandru, Mazăre Răzvan, Gruescu Raluca, Neagu Iasmina, Bontea Călin, Murgoi Andrei, Stoicoiu Dan, Murinca Alexandru, David Elena, Demeter Ioan, Ocolişan Flaviu, Peşterean Adrian, Băluşe Bogdan, Marcu Gabriel, Crintoaie Mihăiţă, Marian Alexandra, Marian Nicoleta, Corobea Mihai, Socaci Diana, Otea Severus, Băluşi Camelia
Tineri din satul Bobaia: Toantă Adela, Savu Claudia, Savu Andreea, Cotişel Maria, Cotişel Anca, Grecu Ovidiu Alin, Crintoaie Claudiu
Tineri din satul Chitid: Groza Silviu, Cioară Ionuţ, Suciu Eugen Lucian
Tineri din satul Cioclovina: Băluşe Ovidiu

Echipa de proiect lărgită:
Grecu Ioan (Primarul Comunei Boşorod), Stănilă Remus (Viceprimar)
Draia Teofan (Director Şcoala Generală cu clasele I-VIII Boşorod)
Voriţa Bria (Director Cămin Cultural Boşorod)
Mariana Marian, Costa Adina Maria, Mălina Nicolaie (consultanşi tradiţii şi obiceiuri)
Ocolişan Ovidiu (acordeon), Otea Pătru (saxofon), Crintoaie Doinel (vioară), Toantă Ioviţă (vioară) – instrumentişti din satul Boşorod

TITLUL PROIECTULUI:"DESCOPERA NATURA - DESCOPERA VIATA!”
FINANŢATOR: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Hunedoara
VALOARE PROIECT: eligibil – 4347.85 lei; cofinantare in natura 6070 lei CSM
PERIOADA: 1.09 – 30.10.2009

Scopul proiectuluia fost"formarea de abilitati de viata sanatoasa într-un mediu sanatos”.Au fost derulate urmatoarele activitati: informari în scoli; ateliere în natura în orizontul local, cu tema „Descopera natura”; excursie de 3 zile în Parcul Natural Gradistea Muncelului – Cioclovina, cu tema „Descopera natura – Descopera Viata!” Grup tinta:Beneficiarii directiau fost 20 de copii si tineri din 4 unitati scolare din Judetul Hunedoara (Scoala Generala Nr. 11, Scoala Generala Nr.10, Colegiul NationalInacu de Hunedoara si Scoala Generala Andrei Saguna Deva) au beneficiat în intervalul septembrie – octombrie 2009 de activitati educative în cadrul proiectului "Descopera Natura – Descopera Viata”, derulat de Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, cu finantare de la Directia pentru Tineret Hunedoara Beneficiari indirectiau fost 300 de copiisi tineri din Municipiul Hunedoara, din cele 4 unitati scolare

B. Proiecte în parteneriat

 

- partener al Centrului de Iniţiativă pentru Mediu din Cluj şi Asociaţiei Culture Loisirs vacauces din Franţa (anul 2009), în implementarea proiectului"Calificări pentru profesioniştii naturii”,cod de înregistrare LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/043. Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 15 tineri români (2 din partea CSM Hunedoara) care s-au specializat în Franţa în activităţi cu tinerii în natură

- partener al Centrului de Iniţiativă pentru Mediu din Cluj şiLigue de l’Enseigment France în implementarea proiectuluiDéveloppement d’une écocitoyenneté Franco-roumaine”.Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din copii şi tineri din 8 unităţi şcolare de pe teritoriul a trei arii protejate din ţară şi una din Franţa, cadre didactice din 5 judeţe suprapuse ariilor naturale protejate. CSM Hunedoara a participat cu 2 pers cu rol de formatori/multiplicatori.


 

PROIECTUL: "Conservarea si managementul habitatelor din rezervaţia «Calcarele din Dealul Măgura»"

A. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
Titlul proiectului: Conservarea si managementul habitatelor din rezervaţia « Calcarele din Dealul Măgura»
Localizarea proiectului :
Comuna Băiţa, Judeţul Hunedoara, Regiunea de Sud-Vest
Finantator:Administratia Fondului pentru Mediu
Data semnarii contractului / inceperii proiectului:13.03.2008 / 14.03.2008
Buget:Total - 50295,18 lei; AFM - 42641,92 lei; Contributie CSM - 7653.26 lei
DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul:
Creşterea gradului de cunoaştere a compoziţiei floristice şi faunistice (reptile, lilieci) din habitatele rezervaţiei Măgurile Băiţei pentru întărirea capacităţii de administrare a acesteia de către custozi.
B. ACTIVITATILE PROIECTULUI
1. Sesiuni de informare a locuitorilor comunei Băiţa cu privire la protecţia naturii pe teritoriul acestei comune
2. Inventarierea speciilor de floră şi faună din habitatele rezervaţiei
3. Completarea bazei de date a rezervaţiei
4. Realizarea materialelor promoţionale
5. Marcarea unui traseu de vizitare a rezervaţiei (pod-capătul amonte al tunelului de aducţiune – platou – sat Crăciuneşti - pod)
6. Intreţinerea traseelor de alpinism şi escaladă
7. Evaluarea activităţilor proiectului, întocmirea şi depunerea raportărilor intermediară şi finală
C. REZULTATELE PROIECTULUI
Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (indicatori de calitate apă, aer, sol, etc.)
Activităţile de conştientizare şi cunoaştere a mediului derulate cu elevii din clasele V-VIII de la Şcoala din Comuna Băiţa i-au apropiat pe aceştia de cadrul natural al rezervaţiei, din punct de vedere al nevoilor acesteia, al protejării şi conservării biodiversităţii.
Ca urmare a activităţilor de conştientizare preconizăm următoarele efecte:
- scăderea numărului de persoane care depozitează gunoiul menajer în albia râului
- scăderea numărului de persoane care se opun regulamentului de funcţionare al parcului natural
- creşterea numărului de persoane care cunosc si respectă regulamentul de funcţionare a ariei protejate.
- creşterea numărului de persoane interesate de dezvoltarea de activităţi agoturistice, turistice în vecinătatea ariei protejate.
Dezvoltarea bazei materiale şi logistice
Baza materială a ONG-ului s-a îmbunătăţit în urma achiziţiilor din proiect cu echipament de teren şi aparatură ce constituie obiecte de inventar, necesare activităţilor de teren derulate pentru susţinerea administrării şi managementului ariei protejate (1 cameră video, 1 aparat foto digital, 1 cort camp, 1 primus, 1 tenda cort, 4 salopete, 4 manusi, 4 casti, 6 bocanci, 4 jachete, 4 pantaloni, 8 rucsaci, 1 ciocan, 4 ham, 1 gri-gri, 2 opt rapel, 15 carabiniere cu filet, 20 carabiniere fara siguranta, 1 blocator, 1 crol, 4 staţie emisie-recepţie, 260 m coardă şi cordelină. Echipamentele achiziţionate sunt corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor derulării activităţilor de întreţinere a traseelor de alpinism şi escaladă din rezervaţie. De asemenea, aceste echipamente au fost folosite şi la colectarea de date (date ştiinţifice, materiale autovizuale) specifice activităţilor derulate în proiect şi necesare mediatizării acestuia.
Dezvoltarea resurselor umane şi a colaborărilor inter-instituţionale (comentaţi impactul proiectului asupra resurselor umane şi conlucrării cu alte instituţii şi persoane) - pentru categoria „e”
Se constată o creştere a capacităţii de derulare a activităţilor de voluntariat prin implicarea profesorilor de biologie din comuna Băiţa în activităţile derulate în cadrul proiectului.
De asemenea, se constată o creştere a interesului autorităţilor locale pentru dezvoltarea de activităţi care să susţină conservarea habitatelor şi managementul rezervaţiei. Pe parcursul derulării proiectului am avut o bună colaborare cu reprezentanţi ai primăriei, care au participat la activităţile de teren şi au susţinut realizarea materialului de prezentare al ariei protejate.
Pe perioada derulării proiectului, CSM a beneficiat în teren de participarea la activităţi a unui reprezentant al APM Hunedoara şi de utilizarea GPS-ului de la această instituţie suplimentar propriului echipament.
- Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva – secţia Ştiinţele Naturii a susţinut realizarea materialului informativ şi a materialului ştiinţific despre aria protejată.
- Cu ocazia derulării proiectului, Consiliul Judeţean Hunedoara a luat la cunoştinţă activităţile derulate de CSM în calitate de custode a ariei protejate.
Rezultate specifice (contribuţii ale proiectului în dezvoltarea procesului propriu de producţie, acorduri de colaborare cu alte instituţii şi persoane, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista lucrărilor elaborate în cadrul proiectului)
În urma promovării activităţilor şi rezultatelor proiectului, ONG-ul a fost contactat şi pentru alte activităţi legate de protecţia mediului, dezvoltare durabilă şi consultanţă în probleme de mediu, de către:
• Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina
• Primăria Comunei Băniţa
• Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul local Hunedoara
Activităţile de management a rezervaţiei derulate în cadrul proiectului au constituit cartea de vizită a asociaţiei pentru implicarea acesteia în cadrul unui proiect pilot derulat în România de Liga de Educaţie Franceză.

D. ANALIZA POST-IMPLEMENTARE

FACTORI MAJORI CARE AU AFECTAT DERULAREA ŞI REZULTATELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Factori care au determinat întârzieri
în derularea activităţilor proiectului: intarzierea decontului de la transa 1 a proiectului ne-a obligat să prelungim perioada de derulare a activităţilor
Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului
Nu au fost factori care să împiedice îndeplinirea obiectivelor propuse
. Atingerea unor obiective a fost parţial îngreunată de lipsa de comunicare / colaborare cu reprezentantul partenerului de custodie, Clubul Alpin Român - Secţia Deva
Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului
Modificări ale preţurilor produselor/serviciilor faţă de momentul conceperii proiectului de finanţare au determinat variaţii ale valorii produselor achiziţionate faţă de bugetul propus iniţial.
Realizarea unor activităţi/produse/servicii în procesul de management al ariei protejate în intervalul scurs de la perioada de depunerea a proiectului şi până la perioada de derulare, au determinat de asemenea modificări ale bugetului implementare
Factori care au influenţat pozitiv proiectul
Activităţile de educaţie şi conştientizare derulate în şcoli în perioada de implementare a proiectului au avut drept scop prezentarea Rezervaţiei Naturale Calcarele din Dealul Măgura şi beneficiile pe care o arie protejată situată în apropierea comunităţii, le aduce acesteia. Comunităţile locale au prezentat un interes deosebit faţă de toate tipurile de activităţi propuse.
Dintre factorii care au influenţat pozitiv derularea proiectului menţionăm:
- deschiderea spre educaţia de mediu şi spre activităţi extraşcolare a profesorilor din şcolile din cele trei comune
- sprijinul permanent acordat de primarul comunei Băiţa şi funcţionarii primăriei pentru derularea activităţilor
- reacţia promptă a mass-mediei (ziare, televiziune), la mediatizarea activităţilor proiectului
- posibilitatea de a direcţiona fonduri şi de a realiza activităţi de educaţie ecologică suplimentare în aria protejată, prin intermediul altor proiecte pe care CSM le-a derulat în anul în curs
- promovarea importanţei ştiinţifice a rezervaţiei prin intermediul a două produse audio-vizuale realizate de CSM în anul în curs cu finanţate de la Consiliul Judeţean Hunedoara – DVD şi pagină web în cadrul proiectului, „Educaţie ecologică pentru tineret prin mijloace audio vizuale”

ACŢIUNI DE PROMOVARE A REZULTATELOR PROIECTULUI
-S-au distribuit pliante, vederi, broşuri, DVD-uri în şcoli, în comunitate, către instituţii publice locale şi judeţene, către ONG-uri din ţară.
-Derularea proiectului a fost promovată în ziarul Ghimpele de Hunedoara şi la Antrena 1 Deva

ANALIZA DE SUSTENABILITATE
Prin creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea protecţiei şi conservării habitatelor, a speciilor de floră şi faună, va creşte disponibilitatea locuitorilor de a respecta regulamentul de funcţionare al ariei protejate, astfel atingându-se parte din obiectivele propuse în planul de management, inclusiv cele legate de conservarea biodiversităţii.
Datorită bunei derulări a proiectului în şcolile din comunităţile locale, acesta a fost un model de implementare a proiectelor cu finanţare externă şcolii. Şcolile partenere ale CSM au declarat că sunt interesate de aplicarea la termenele de finanţare ale AFM, dorind să continue activităţile de educaţie şi conştientizare pentru mediu.

PROIECTUL: "Educatie ecologica prin speoturism"

În intervalul 5.09-10.10.2008, Clubul Sporturilor Montane a derulat proiectul "Educaţie ecologică prin speoturism”, cu finanţare de laAutoritatea Naţională pentru Tineret, prinDirecţia Judeţeană pentru Tineret Hunedoara.
Acţiunea s-a a avut loc în localitatea Baru Mare, judeţul Hunedoara. Au participat peste 400 de tineri. Estimăm că numărul beneficiarilor este de 5000 de persoane.
Obiectivele propuseale acestui proiect au fost participarea a minim 400 de tineri la activităţi legate de cunoaşterea peşterilor, participarea a minim 200 de tineri la activităţi de speoturism, oferirea a 3 modele de bună practică speologică.
Considerăm că obiectivele propuse au fost îndeplinite în totalitate prin acţiunile desfăşurate.
S-au organizat vizite în 3 peşteri din judeţul Hunedoara, de pe teritoriul Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, o tură de canionyng pe Canionul Jgheabului din Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, o tură de "foto-safari” la cetăţile dacice, biserici şi castele medievale din judeţul Hunedoara, o vizită la Cheile Băniţei (cunoaşterea cheilor şi observarea impactului gaterului din apropiere asupra acestora), o vizită la Peştera Bolii cu observarea formaţiunilor specifice şi s dovezilor de viaţă în subteran, vizitarea expoziţiei de fotografie şi hărţi amenajată, vizionarea de materiale filmate de către organizatori.
La finalul proiectului, considerăm că am obţinut următoarelerezultate:
- 400 de tineri informaţi cu privire la importanţa peşterilor ca ecosisteme naturale şi necesitatea protecţiei acestora
- 200 de tineri implicaţi în activităţi speologice şi de speoturism, în cadru organizat
- Cunoaşterea a 3 modele de bună practică speologică:
- mijloace de protecţie a peşterilor aplicate de cluburilor de profil
- practicarea speoturismului organizat
- valorificarea durabilă a peşterilor
- Creşterea gradului de conştientizare a nevoii de protecţie a peşterilor pentru 400 de tineri
- Îmbunătăţirea conduitei de speoturist pentru 200 de tineri
- Întărirea relaţiilor de colaborare între SAT, Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina şi instituţiile responsabile de protecţia mediului
Mediatizarea proiectuluis-a realizat prin:
- în televiziune: Antena 1 Deva – 30.09.08, orele 17 şi 23, Antena 1 Deva – 01.10.08, ora 7, Antena 1 Naţional – 2.10.08 – ora 13, prin emisiunea „Generaţia X” – sâmbătă, 04.10.2008, Unu TV Deva, prin emisiunea „Bfree” – sâmbătă, 4.10.2008, ora 14, RTS – Radioteleviziunea Severin, prin articol în ziarul „Informaţia de Hunedoara” din 3.10.2008

 

PROIECTUL:„Natura – o provocare?”

 

Prin intermediul proiectului "Natura – O provocare?”, derulat de Clubul Sporturilor Montane, cu finanţatre de la Autoritatea Naţională pentru Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Hunedoara, 10 tineri din mediul urban şi rural au participat la o tabară de 6 zile, la munte.
Sub îndrumarea a doi monitori ai Şcolii Romane de Speologie, activităţile proiectului s-au derulat în Parcul Naţional Retezat şi Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina.
Pe parcursul taberei, tinerii au fost împărţiţi în două echipe de câte 5 persoane, fiecare echipă având un monitor-instructor.
Într-un cadru natural adecvat, s-au derulat activităţi practice şi teoretice cu următoarea tematică:
- Iniţiere întehnici de speologie şi alpinism;
- Noţiuni de ecologie;
- Noţiuni de carstologie – formarea peşterilor;
- Noţiuni de prim –ajutor;
- Vizite în peşterile: Numărul 5, Zeicului, Ursoaicei
La finalul taberei, cele 2 echipe au arătat ce cunoştinţe au dobandit, într-un concurs desfăşurat la faleza de stâncă echipată corespunzător pentru TSA şi alpinism.

Proiectul a fost mediatizat pe pagina web a Primăriei Municipiului Hunedoara (www.primăriahd.ro), Ziarul Hunedoara Expres (nr 167/12.05.2008), grupul de discuţiitineret_hunedoara@yahoo.com
Valoarea totală a proiectului a fost de lei, din care 1969,67 lei din partea DJT Hunedoara şi 7450,52 lei CSM – reprezentând contravaloare echipament şi combustibil pentru transport.

PROIECTUL: "Educaţie de mediu pentru tineret prin mijloace audiovizuale”

Finantator:Consiliul Judeţean Hunedoara
Valoare proiect:11.615,7 lei

Perioada:05-11.2008
Scopul proiectului:Diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineret

Activităţileproiectului: 1. Creare şi promovare pagină web cu materiale bibliografice si audio-vizuale realizate de membrii CSM Hunedoara; 2. Colectare date despre pesteri din Judeţul Hunedoara; 3.Realizare DVD: „Ecosisteme carstice din Judeţul Hunedoara, România”; 4.Realizare DVD: „Ecosisteme carstice din Judeţul Hunedoara, România” - 1000 buc; 4. Lansare DVD in Deva, Orastie, Petrosani si Hunedoara
Parteneri:Administratia Parcului Natural Grdistea Muncelului-Cioclovina


Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

Promotor al dezvoltării regionale

 

A. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
Titlul proiectului: "Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina – promotor al dezvoltarii regionale"
Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu Durata proiectului (nr. luni): 4 luni
Perioada derularii: 26.03.2007 - 24.07.2007
B.REZULTATELE PROIECTULUI
Imbunatatirea calitatii mediului ambiant in urma implementarii proiectului (indicatori de calitate apa, aer, sol, etc.)
Activitatile de cunoastere a mediului derulate cu elevii din clasele V-VIII de la Scolile din Comunele Pui, Baru Mare si Banita au apropiat elevii de cadrul natural al parcului, din punct de vedere al nevoilor acestuia, al protejarii si conservarii biodiversitatii.
Ecologizarile realizate la Pestera Bolii, Cheile Banitei au convins elevii de necesitatea pastrarii curateniei pentru nealterarea mediului inconjurator.
Ca urmare a activitatilor de constientizare si ecologizare preconizam efectele:
- scaderea numarului de persoane care depoziteaza gunoiul menajer in albia raului
- scaderea numarului de persoane care se opun regulamentului de functionare al parcului natural
- cresterea numarului de persoane interesate de pastrarea destinatiei terenurilor – pasuni, paduri – din perimetrul parcului
- cresterea numarului de persoane interesate de dezvoltarea de activitati agoturistice, agricultura ecologica.

Dezvoltarea bazei materiale si logistice si facilitati de lucru (investitii in imobilizari corporale si necorporale aferente proiectului)
Baza materiala a ONG-ului s-a imbunatatit in urma achizitiilor din proiect cu echipament de teren (8 corturi, 10 frontale, 10 saltele izolir, 10 saci de dormit) si aparatura (1 aparat de fotografiat, 1 camera video, 1 GPS), necesare activitatilor de teren derulate cu elevii, cat si promovarii proiectului. Echipamentele achizitionete sunt corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor organizarii de tabere cu elevii, fiind optime pentru grupuri mici, de 10 elevi. De asemenea, aceste echipamente au fost folosite si la colectarea de date despre activitatile derulate in proiect si mediatizarea acestora.

Dezvoltarea resurselor umane si a colaborarilor inter-institutionale (comentati impactul proiectului asupra resurselor umane si conlucrarii cu alte institutii si persoane) - pentru categoria „e”
Se constata o crestere a capacitatii de derulare a activitatilor de voluntariat prin implicarea profesorilor de geografie-istorie-biologie din comunele Pui, Baru Mare si Banita in activitatile derulate in cadrul prroiectului. In urma propunerilor facute de acestia, din 1.10.2007, in scolile din comunele Pui si Baru Mare se vor derula activitati in cadrul cluburilor scolare de „mici montanisti” sub directa indrumare a profesorului din scoala si a membrilor Clubului Sporturilor Montane.
De asemenea, se constata o crestere a interesului autorilatilor locale pentru dezvoltarea durabila a activitatilor din perimetrul parcului si de la limita acestuia (pastrarea datinilor si traditiilor locale, turism rural, infiintare de centre de informare etc)
- Primaria Baru Mare a solicitat CSm pentru incluberea obiceiurilor locale pe CD de promovare a PNGMC
In perioada implementarii proiectului s-a definitivat Pensiunea Dragan, care va fi promovata pe CD-ul realizat de Clubul Sporturilor Montane, prin proiect finantat de la Consiliul Judetean Hunedoara.
Pe perioada derularii proiectului CSM a tinut la curent APM-ul Hunedoara cu actiunile realizate si a beneficiat de informatii legate de conservarea biodiversitatii, de termene de depunerea dosarelor de proiecte de finantare

Rezultate specifice (contributii ale proiectului in dezvoltarea procesului propriu de productie, acorduri de colaborare cu alte institutii si persoane, resurse atrase prin participari in cadrul altor programe si lista lucrarilor elaborate in cadrul proiectului)
In urma promovarii activitatilor si rezultatelor proiectului, ONG-ul a fost contactat si pentru alte activitati legate de protectia mediului, dezvoltare durabila de catre:
• Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului – Cioclovina
• Primaria Comunei Baru Mare
• Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Centrul local Hunedoara
• SC. Proserv SA
• Ziarul Replica.
In cadrul campaniein”Faci curat? Esti premiat!”, in care Clubul Sporturilor Montane Hunedoara a fost invitat sa participe ca partener al SC. Proserv SA si Ziarul Replica, ONG-ul a fost premiat pentru intreaga activitate de mediu cu suma de 450 RON.

C. ANALIZA POST-IMPLEMENTARE

C1. FACTORI MAJORI CARE AU AFECTAT DERULAREA SI REZULTATELE IMPLEMENTARII PROIECTULUI (daca au existat, comentati modul in care acesti factori au influentat derularea si rezultatele implementarii proiectului)
Factori care au determinat intarzieri in derularea activitatilor proiectului
Nu au fost
Factori care au afectat indeplinirea obiectivelor proiectului
Nu au fost
Factori care au determinat modificari in structura aprobata a bugetului proiectului
Modificari minore ale preturilor produselor/serviciilor fata de momentul conceperii proiectului de finantare au determinat mici variatii ale valorii produselor achizitionate fata de bugetul propus initial
Factori care au influentat pozitiv proiectul
Activitatile de educatie si constientizare derulate in scoli in perioada de implementare a proiectului au avut drept scop prezentarea Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina si beneficiile pe care o arie protejata ca aceasta le implica. Comunitatile locale au prezentat un interes deosebit fata de toate tipurile de activitati propuse, participarea depasind asteptarile mai ales in comunele Pui si Baru Mare.
Dintre factorii care au influentat pozitiv derularea proiectului mentionam:

 1. permanenta sustinere din partea partenerului: Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina
 2. deschiderea spre educatia de mediu si spre activitati extrascolare a profesorilor din scolile din cele trei comune
 3. sprijinul primarului comunei Baru Mare pentru derularea activitatilor
 4. reactia prompta a mass-mediei (ziare, televiziune), la mediatizarea activitatilor proiectului

C2. ACTIUNI DE PROMOVARE A REZULTATELOR PROIECTULUI (activitati de promovare, materiale promotionale, prezentari in pagini web, etc.)
Modalitatile de promovare a proiectului au fost diverse:

 1. S-au distribuit pliante, vederi, pixuri si sepci imprimate, agende si afise in scolile in care s-a derulat proiectul. La randul lor scoala din Comuna Baru Mare intr-un proiect de parteneriat scolar a distribuit aceste materiale spre ale 9 scoli partenere , din 9 tari
 2. Cele doua etape ale proiectului au fost anuntate prin comunicat de presa
 3. Activitatile de educatie in scoli si tabara din parcul natural au fost mediatizate de catre: Antena 1 Deva – 2 stiri, Ziarul Replica, Ziarul Cuvantul Liber, Ziarul Hunedoreanul, Ziarul Servus, Curierul primariei Municipiuluzi Hunedoara

C3. ANALIZA DE SUSTENABILITATE (din punct de vedere al evolutiilor ulterioare)
Prin cresterea gradului de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea existentei PNGMC, va creste disponibilitatea locuitorilor de a conlucra cu administratia parcului in realizarea managementului ariei protejate si deci atingerea obiectivelor, inclusiv cele legate de conservarea biodiversitatii.
Datorita bunei derulari a proiectului in scolile din comunitatile locale, acesta a fost un model de implementare a proiectelor cu finantare externa scolii. Scolile partenere ale CSM au declarat ca sunt interesate de aplicarea la termenele de finantare ale AFM, dorind sa continue activitatile de educatie si constientizare pentru mediu.
CSM, APNGMC si scolile partenere, administratia locala vor conlucra in viitor pentru: bunul management al obiectivelor turistice din cadrul parcului natural, actiuni de ecologizare, concursuri, tabere

 

ONG – urile vin la VOI !

Cabana Caprioara – Youth Hostel, a gazduit în perioada 3-5.09.2007, 36 de tineri din Municipiul Hunedoara, participanti laTabara „ECOART”.Actiunea face parte din proiectul„ONG-urile vin la VOI!”,proiect derulat de Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, cu finantare de laANSIT(Agentia Nationala pentru Sustinerea Initiativelor Tinerilor).
Pe parcursul celor trei zile, tinerii au participat la diverse activitati, care au vizat starea mediului înconjurator si formarea spiritului de echipa. Dintre, acestea mentionam:
- Masa rotunda – Discutii pe tema „Conduita civica pentru curatenie. Posibilitati de
valorificare a deseurilor”

 1. Ecologizare în apropierea taberei
 2. Atelier Eco-Art– prelucrarea deseurilor pentru a obtine obiecte cu scop decorativ
 3. Relizare de afis cu tema „curatenia publica si mediul”
 4. Jocuri – urmaresc consolidarea locului în echipa, perspicacitatea
 5. Prezentarea si utilizarea echipamentelor de tehnica speologica si de alpinism
 6. Joc de paintball

Participantii au fost selectati de la Colegiile „Iancu de Hunedoara”si „Matei Corvin”, parteneri ai Clubului Sporturilor Montane în proiect. Actiunea s-a bucutat si de sprijinul directiei Judetene pentru Tineret Hunedoara.
Durata totala a proiectului a fost de 3 luni (august-noiembrie 2007).